Om Karlströms Golv AB

Vår affärsidé

Karlströms skall leverera och utföra golv- och plattsättnings-entreprenader till privata och professionella beställare på Gotland.

Detta skall ske tillsammans med ledande leverantörer, med hög kompetens till bästa kvalité och totalekonomi.

Vår historia

Företaget Birger Karlström Golvfirma, sedemera Karlströms Golv AB, startades i Slite april 1944 av Birger Karlström och Gustav Håkansson. Både Birger och Gustav var finsnickare på Cementa och efterfrågan efter sådana var stort för parkett-golvsläggning i lägenhetsproduktionen då denna ökade kraftigt efter kriget.
1954 avyttrade Gustav sin del av firman till Birger, som drev företaget vidare som ensam ägare. 1964 i april, ombildades firman till Karlströms Golv AB och en butik öppnades i Visby på Neptungatan. Över tiden växer firma och man byter lokaler från sina 50 kvm upp till 300 kvm på Bingebygatan, till 704 kvm på Hantverksgatan där man 1989 byggde ut med 910 kvm butik, 500 kvm lager och 190 kvm kontor.
1981 så drabbades Birger av sjukdom och sonen Lennart övertog driften och skötseln av företaget. 1985 i April köpte barnen Leif, Lena och Lennart var sin tredjedel av företaget av Birger och Eivor. Lennart utsågs till VD. Företaget hade vid denna tidpunkt 17 anställda varav 13 var golvläggare.
1987 köptes systern Lena ut och en utomstående ordförande togs in för att utveckla företaget, Olof Nyström.
Konsumentförsäljningen ökar snabbt och ett behov växer fram att ingå i en kedja. Man går med i Färgsamkedjan med butiken och Golvkedjan för entreprenaddelen.
1995 köper Lennart ut sin bror Leif och är nu ensam ägare till företaget. I Juli 1998 Köper företaget en egen fastighet på Skarphällsgatan 9. Vid inflyttning i december 1998 så har företaget 550 kvm butik, 300 kvm lager och 150 kvm kontor. Läget är mycket bra för butiksverksamhet och omsättning ökar på kort tid med 50 %. I Januari 1999 köper Karlströms golv 60% av aktierna i Företaget Visby plattsättning vilket kommer att bidra med ytterligare ett ben att stå på. Antalet anställda har nu ökat till 24 personer på heltid och 3 personer på deltid. Omsättningen har nästan fördubblats sedan 1998. Mellan 2000-2010 så fortsätter företaget att utvecklas och entreprenaddelen stärker sin ledande roll på den gotländska marknaden.
2016 beslutades och genomfördes avveckling av färgbutiken. Kvar i verksamheten är endast ett showroom för golv och keramik med viss försäljning.
2019, 1 mars, övertog Anders Hagstedt som VD för Karlströms Golv AB. Lennart kvarstår som ensam ägare. I november 2020 förvärvades Karlströms Golv AB av Hage Holding AB med Anders Hagstedt som ägare.

Vårt mål

Att genom ett hållbart företagande skapa långsiktiga affärsrelationer. 

Karlströms Golv AB är ett familjeföretag sedan 1944. Idag är vi ca 20 anställda och omsätter ca 25 miljoner kronor. Vi är ett fullservice golvföretag där man kan få all hjälp med all typ av golv- och plattsättningsentreprenader. Vår butik är Gotlands största butik inom golv och plattsättning och vi visar upp material från de ledande leverantörerna i Sverige.

Vi är delägare i rikstäckande Golvkedjan, vilket också innebär att vi är ett auktoriserat golvföretag, certifierade av GVK och vi är ISO14001-certifierade. Vi har sedan 2017 valt att klimatkompensera hela vår verksamhet hos zeromission som en del av vårt aktiva miljöarbete. Vårt mål är att inom en snar framtid vara helt klimatneutrala!


Kontakta oss

Nedan kan du maila till oss och beskriva hur vi kan hjälpa dig.