Vårt miljöarbete & våra certifieringar


Vi är stolta att kunna säja att vi är branschledande på Gotland avseende vårt miljöarbete.

Vi mäter, sedan 2017, vår klimatpåverkan och kan utifrån dessa data formulera relevanta och viktiga miljömål att arbeta mot. Vi kan också klimatberäkna ett separat projekt och kan på så sätt hjälpa våra kunder att göra aktivta miljöval när det kommer till golvbeläggningar.


Sedan 2017 har vi som ett led i detta valt att klimatkompensera hela vårt företag (i scope 1 & 2). Golvkedjan bedriver tillsammans med våra avtalsleverantörer  ett arbete att ta fram handlingsplaner på hur vi tillsammans skall kunna påverka klimatet mindre i framtiden.

Karlströms Golv klimatkompenserar via ZeroMission!

Miljöarbete och certifieringar

Som medlem och delägare i Golvkedjan AB är vi ett auktoriserat golvföretag hos Golvbranschen, GBR, vilket också innebär att vi är certifierade att utföra våtrumsarbeten enl GVK (Svensk våtrumskontroll). Vi är också miljöcertifierade enligt ISO14001:2015.


Sedan 2017 har Karlströms Golv klimatberäknat sin påverkan av CO2 till miljön och också valt att klimatkompensera hela vår verksamhet (Scope 1 & 2) hos ZeroMission,


Om du undrar något om vårt miljöarbete, hör gärna av dig.

Våra certifieringar